اخبار برگزیده

نگاهی از تو مرا اینچنین به دار می کشد ...

بعضی لحطات هست 

که دلت میخواد تو اون لحظات کل دنیا وایسه

و تو اون لحظه رو بار ها و بارها زندگی کنی

بعدش با همه ی اون احساس خوب

تو اون آرامش و خوشبختی محض

جون بدی ...

نفس !!

این لحظه ها نفسن

بقیه ی عمرو باید با ماسک زندگی کنی ...

تی چشِ سِرمه

تی نَکِن بَرمه ...

های ربابه جان، تی بِلاره ...


نگاهی از تو مرا اینچنین به دار می کشد ...

نگاهی از تو مرا اینچنین به دار می کشد ...

نگاهی از تو مرا اینچنین به دار می کشد ...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها